The Outback - Australian Bistro and Coffee ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Outback - Australian Bistro and Coffee tại 126 Yen Lang Thinh Quang, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Outback - Australian Bistro and Coffee được 5 điểm. Hãy thử đến The Outback - Australian Bistro and Coffee trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

126 Yen Lang Thinh Quang, Dong Da, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: