Trixie Cafe & Lounge ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 165 Thai Ha Song Hong Building, Floor M, Hanoi 122003 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Trixie Cafe & Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Trixie Cafe & Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Trixie Cafe & Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

165 Thai Ha Song Hong Building, Floor M, Hanoi 122003 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: