New Sphinx Beer Bar ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 02 Lang Ha, Hanoi 100000 Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy New Sphinx Beer Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, New Sphinx Beer Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến New Sphinx Beer Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

02 Lang Ha, Hanoi 100000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: