D'Nyonya Penang Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến No.56 Dong Du St, Ben Nghe Ward ,District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy D'Nyonya Penang Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, D'Nyonya Penang Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến D'Nyonya Penang Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

No.56 Dong Du St, Ben Nghe Ward ,District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: