I.d. Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 61B Tu Xuong Street District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy I.d. Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, I.d. Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến I.d. Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

61B Tu Xuong Street District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: