Yen Sushi Premium ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (240)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 123 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Yen Sushi Premium. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Yen Sushi Premium được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Yen Sushi Premium chưa? Rất đáng để thử đấy!

123 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM