Choi Go Jip Korean restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Choi Go Jip Korean restaurant tại 161 Ham Nghi, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Choi Go Jip Korean restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Choi Go Jip Korean restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

161 Ham Nghi, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: