Spice Bistro - Thi Sach ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Spice Bistro - Thi Sach tại 2 Thi Sach Street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Spice Bistro - Thi Sach được 5 điểm. Hãy thử đến Spice Bistro - Thi Sach trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

2 Thi Sach Street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: