Bangkok Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Bangkok Kitchen tại S1-1 Duong so 6 Hung Vuong 03, Phu My Hung, Dist. 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bangkok Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Bangkok Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

S1-1 Duong so 6 Hung Vuong 03, Phu My Hung, Dist. 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://bkk-kitchen.com

Địa điểm ăn uống xung quanh : Bangkok Kitchen