Bao Bei Chinese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (125)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Bao Bei Chinese Restaurant tại Tầng 2 Viettel Complex Building, 285 CMT8, P. 12, Quận 10, TP HCM Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Bao Bei Chinese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Bao Bei Chinese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Tầng 2 Viettel Complex Building, 285 CMT8, P. 12, Quận 10, TP HCM

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Thứ bảy: 8:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM
Chủ nhật: 8:00 AM – 2:00 PM, 5:00 – 10:00 PM