Okinawa Coffee Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 785 Hoang Sa, Phu_ng 9, Qu_n 3 Okinawa Coffee Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Okinawa Coffee Saigon. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Okinawa Coffee Saigon được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Okinawa Coffee Saigon chưa? Rất đáng để thử đấy!

785 Hoang Sa, Phu_ng 9, Qu_n 3 Okinawa Coffee Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://okinawacoffeesg.blogspot.com/