Klasik Coffee Roasters ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (51)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 40 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Klasik Coffee Roasters. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Klasik Coffee Roasters được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Klasik Coffee Roasters chưa? Rất đáng để thử đấy!

40 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: