Top of the Town Bar & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 25th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Street District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Top of the Town Bar & Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Top of the Town Bar & Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Top of the Town Bar & Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

25th Floor, Windsor Plaza Hotel, 18 An Duong Vuong Street District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: