Santorino Coffee & Veggies ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (191)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Santorino Coffee & Veggies tại 74 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19 ,BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Santorino Coffee & Veggies được 5 điểm. Hãy thử đến Santorino Coffee & Veggies trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

74 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 9:30 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 2:30 PM, 5:00 – 10:30 PM
Thứ bảy: 9:30 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 9:30 AM – 9:30 PM