Kabin ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Kabin tại 8-15 Ton Duc Thang Street, District 1 Renaissance Riverside Hotel Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Kabin được 5 điểm. Hãy thử đến Kabin trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

8-15 Ton Duc Thang Street, District 1 Renaissance Riverside Hotel Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.renaissanceriversidesaigon.com/