Shamballa Vegetarian, Restaurant Lounge & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Shamballa Vegetarian, Restaurant Lounge & Cafe tại 31 Ly Tu Trong St, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Shamballa Vegetarian, Restaurant Lounge & Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Shamballa Vegetarian, Restaurant Lounge & Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

31 Ly Tu Trong St, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: