Malt ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 46-48 Mac Thi Buoi, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Malt. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Malt được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Malt chưa? Rất đáng để thử đấy!

46-48 Mac Thi Buoi, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: