Vua Cua - King of Crab Restaurant Vu Huy Tan ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Vua Cua - King of Crab Restaurant Vu Huy Tan tại 30 Vu Huy Tan Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Vua Cua - King of Crab Restaurant Vu Huy Tan được 5 điểm. Hãy thử đến Vua Cua - King of Crab Restaurant Vu Huy Tan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

30 Vu Huy Tan Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Vua Cua - King of Crab Restaurant Vu Huy Tan