B.O.C Homemade BBQ ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 43 Nguyen Van Giai, Da Kao Ward, District 1. (near the intersection of Dinh Tien Hoang and Dien Bien Phu), Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy B.O.C Homemade BBQ. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, B.O.C Homemade BBQ được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến B.O.C Homemade BBQ chưa? Rất đáng để thử đấy!

43 Nguyen Van Giai, Da Kao Ward, District 1. (near the intersection of Dinh Tien Hoang and Dien Bien Phu), Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: