Moo Beef Steak - Prime ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 35-37 Ngo Duc Ke Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Moo Beef Steak - Prime. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Moo Beef Steak - Prime được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Moo Beef Steak - Prime chưa? Rất đáng để thử đấy!

35-37 Ngo Duc Ke Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: