The Loft Restaurant & Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (463)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy The Loft Restaurant & Cafe tại 26 Lý Tự Trọng, Bến Nghé Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá The Loft Restaurant & Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến The Loft Restaurant & Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

26 Lý Tự Trọng, Bến Nghé

Mở cửa: