Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (430)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House tại 17-19 Trịnh Văn Cấn, St ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House được 5 điểm. Hãy thử đến Shamballa Vegetarian, Restaurant & Tea House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

17-19 Trịnh Văn Cấn, St

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 50,000đ - 500,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ ba: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ tư: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ năm: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ sáu: 10:00 AM – 10:00 PM
Thứ bảy: 10:00 AM – 10:00 PM
Chủ nhật: 10:00 AM – 10:00 PM