Topping Beef ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (125)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 106A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Topping Beef. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Topping Beef được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Topping Beef chưa? Rất đáng để thử đấy!

106A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 40,000đ - 120,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 10:00 - 22:00
Thứ ba: 10:00 - 22:00
Thứ tư: 10:00 - 22:00
Thứ năm: 10:00 - 22:00
Thứ sáu: 10:00 - 22:00
Thứ bảy: 10:00 - 22:00
Chủ nhật: 10:00 - 22:00