Phatty's Sports Bar & Grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (886)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Phatty's Sports Bar & Grill. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Phatty's Sports Bar & Grill được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Phatty's Sports Bar & Grill chưa? Rất đáng để thử đấy!

48 Tôn Thất Thiệp, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 100,000đ - 350,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 8:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 8:00 AM – 12:00 AM
Thứ bảy: 8:00 AM – 12:00 AM
Chủ nhật: 8:00 AM – 12:00 AM