Bier Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 125 Dong Khoi, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bier Garden. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bier Garden được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bier Garden chưa? Rất đáng để thử đấy!

125 Dong Khoi, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: