Buffet Nineteen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Buffet Nineteen tại Ground Floor - 19 Lam Son Square, Dis 1 Caravelle Saigon, Ho Chi Minh City 848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Buffet Nineteen được 5 điểm. Hãy thử đến Buffet Nineteen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Ground Floor - 19 Lam Son Square, Dis 1 Caravelle Saigon, Ho Chi Minh City 848 Vietnam

Mở cửa: