Luong Son (Bo Tung Xeo) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 31 Ly Tu Trong Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Luong Son (Bo Tung Xeo). Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Luong Son (Bo Tung Xeo) được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Luong Son (Bo Tung Xeo) chưa? Rất đáng để thử đấy!

31 Ly Tu Trong Street District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: