SH Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy SH Garden tại 26 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá SH Garden được 5 điểm. Hãy thử đến SH Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

26 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:

http://shgarden.com.vn/