Dining Room Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Dining Room Restaurant tại 1st Floor, 93 - 95 Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dining Room Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Dining Room Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1st Floor, 93 - 95 Hai Ba Trung Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: