Latitude 10 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (3198)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Latitude 10 tại 3C Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Latitude 10 được 5 điểm. Hãy thử đến Latitude 10 trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

3C Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: Open 24 hours
Thứ ba: Open 24 hours
Thứ tư: Open 24 hours
Thứ năm: Open 24 hours
Thứ sáu: Open 24 hours
Thứ bảy: Open 24 hours
Chủ nhật: Open 24 hours