Sushi Hokkaido Sachi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 40 - 42 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1 L5 - 17, 65 Le Loi,Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Sushi Hokkaido Sachi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sushi Hokkaido Sachi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sushi Hokkaido Sachi chưa? Rất đáng để thử đấy!

40 - 42 Dong Du, Ben Nghe Ward, District 1 L5 - 17, 65 Le Loi,Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: