Haan - Drink & Eatery ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Haan - Drink & Eatery tại 99 Nguyen Hue 4th Floor, Saigon Gardens, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Haan - Drink & Eatery được 5 điểm. Hãy thử đến Haan - Drink & Eatery trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

99 Nguyen Hue 4th Floor, Saigon Gardens, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: