Hot Crepes ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 30 Ngo Duc Ke Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hot Crepes. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hot Crepes được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hot Crepes chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Ngo Duc Ke Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: