Hoang Yen Buffet Premier ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2 Hai Trieu Street, 3rd Floor Bitexco Financial Tower, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Hoang Yen Buffet Premier. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Hoang Yen Buffet Premier được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Hoang Yen Buffet Premier chưa? Rất đáng để thử đấy!

2 Hai Trieu Street, 3rd Floor Bitexco Financial Tower, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: