123 Vietnamese Cafe & Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy 123 Vietnamese Cafe & Restaurant tại 77-79 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá 123 Vietnamese Cafe & Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến 123 Vietnamese Cafe & Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

77-79 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: