Song Trang Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 233A Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh District (Way to Binh Quoi Resort), Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Song Trang Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Song Trang Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Song Trang Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

233A Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh District (Way to Binh Quoi Resort), Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: