Song Trang Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hãy đến 233A Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh District (Way to Binh Quoi Resort), Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Song Trang Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Song Trang Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Song Trang Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

233A Binh Quoi, Ward 28, Binh Thanh District (Way to Binh Quoi Resort), Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

http://www.songtrang.org/

Địa điểm ăn uống xung quanh : Song Trang Restaurant

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

77-79 Dong Khoi, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Uncategorized

204B/6 Nguyễn Văn Hưởng, P Uncategorized Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mục: Spa

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

1019A Binh Quoi, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

06 Street No. 10 Hiep Binh Chanh, Thu Duc, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

149 Binh Quoi Ward 28, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

180 Binh Quoi ward 27, Binh Thanh, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

189 A1 Nguyen Van Huong Street Thao Dien Ward, D2, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : BÌnh Thạnh

149 Bình Quới BÌnh Thạnh Hồ Chí Minh - Sài Gòn