Fat Shaggys Bar & Grill ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 97D Thao Dien Street, District 2, Ho Chi Minh City 713375 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Fat Shaggys Bar & Grill. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Fat Shaggys Bar & Grill được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Fat Shaggys Bar & Grill chưa? Rất đáng để thử đấy!

97D Thao Dien Street, District 2, Ho Chi Minh City 713375 Vietnam

Mở cửa: