BiaCraft Artisan Ales Q2 Xuan Thuy ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (617)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 90 Xuân Thủy, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy BiaCraft Artisan Ales Q2 Xuan Thuy. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, BiaCraft Artisan Ales Q2 Xuan Thuy được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến BiaCraft Artisan Ales Q2 Xuan Thuy chưa? Rất đáng để thử đấy!

90 Xuân Thủy, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 100,000đ - 500,000đ

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 11:00 PM