Shalom Just Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (158)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Số 18 Đường Số 38, Thảo Điền ,Quận 2 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Shalom Just Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Shalom Just Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Shalom Just Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

Số 18 Đường Số 38, Thảo Điền

Quận/Huyện : Quận 2

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 8:00 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 8:00 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 8:00 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 8:00 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 8:00 PM
Thứ bảy: 7:30 AM – 8:00 PM
Chủ nhật: 7:30 AM – 8:00 PM