Red&Round ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Red&Round tại 15 Hung Gia 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Red&Round được 5 điểm. Hãy thử đến Red&Round trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

15 Hung Gia 3, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Red&Round