Galbi Brothers ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến R1 - 25 Hung Phuoc 4, Pham Van Nghi, P. Tan Phong, Q. 7, Ho Chi Minh City District 7 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Galbi Brothers. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Galbi Brothers được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Galbi Brothers chưa? Rất đáng để thử đấy!

R1 - 25 Hung Phuoc 4, Pham Van Nghi, P. Tan Phong, Q. 7, Ho Chi Minh City District 7 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Galbi Brothers