Baguettes Bambou Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 611/14B Dien Bien Phu Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Baguettes Bambou Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Baguettes Bambou Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Baguettes Bambou Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

611/14B Dien Bien Phu Ward 1, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: