Nha Hang Chay Vajra Vegetarian Restarant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (687)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 711 Lê Hồng Phong, Phường 12 ,Quận 10 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Nha Hang Chay Vajra Vegetarian Restarant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Nha Hang Chay Vajra Vegetarian Restarant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Nha Hang Chay Vajra Vegetarian Restarant chưa? Rất đáng để thử đấy!

711 Lê Hồng Phong, Phường 12

Quận/Huyện : Quận 10

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 7:00 AM – 9:00 PM
Thứ ba: 7:00 AM – 9:00 PM
Thứ tư: 7:00 AM – 9:00 PM
Thứ năm: 7:00 AM – 9:00 PM
Thứ sáu: 7:00 AM – 9:00 PM
Thứ bảy: 7:00 AM – 9:00 PM
Chủ nhật: 7:00 AM – 9:00 PM