San May Vegetarian Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy San May Vegetarian Restaurant tại 771 le Hong Phong Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City 75000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá San May Vegetarian Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến San May Vegetarian Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

771 le Hong Phong Street, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City 75000 Vietnam

Mở cửa: