Wantan Master ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Wantan Master tại 80E Xuan Thuy Thao Dien, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Wantan Master được 5 điểm. Hãy thử đến Wantan Master trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

80E Xuan Thuy Thao Dien, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

https://www.facebook.com/Wantan-Master-236372097089331/