Tan Hao Phong Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 314 Tran Phu Street, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Tan Hao Phong Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Tan Hao Phong Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Tan Hao Phong Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

314 Tran Phu Street, District 5, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Tan Hao Phong Restaurant