Hoang Yen Buffet ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hoang Yen Buffet tại Me Linh Point Tower 1st floor, 02 Ngo Duc Ke, D1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hoang Yen Buffet được 5 điểm. Hãy thử đến Hoang Yen Buffet trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Me Linh Point Tower 1st floor, 02 Ngo Duc Ke, D1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Hoang Yen Buffet