Tapas Kitchen ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Tapas Kitchen tại 19 Lam Son Square Caravelle Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Tapas Kitchen được 5 điểm. Hãy thử đến Tapas Kitchen trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

19 Lam Son Square Caravelle Saigon, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: