Saigon Corner ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Saigon Corner tại So 12 Ho Huan Nghiep Phuong Be Nghe, Quan 1, TP., Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Saigon Corner được 5 điểm. Hãy thử đến Saigon Corner trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

So 12 Ho Huan Nghiep Phuong Be Nghe, Quan 1, TP., Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: