Cow Express ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Cow Express tại 457 Su Van Hanh Phuong 12, Quan 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Cow Express được 5 điểm. Hãy thử đến Cow Express trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

457 Su Van Hanh Phuong 12, Quan 10, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: